Evolúcia
borca

Niektorá história sa opakuje, história borca sa vyvíja!
Vieš, ako je možné, že je Slovensko plné borcov?

Choď dole